Djelatnost

obavljamo na temelju Međuvlasničkog ugovora suvlasnika za svaki objekt u skladu sa odgovarajućim zakonskim odredbama, te temeljem Ugovora o upravljanju zaključenog između nas i predstavnika stambenih zgrada. Područje rada je Splitsko-Dalmatinska županija (Split, Solin, Trogir, Sinj, Makarska...) - Kod upravljanja stambenim zgradama razvili smo novi način komunikacije, stambena zgrada-upravitelj zgrade, po sistemu da predstavnici ne dolaze u ured upravitelja, već ured upravitelja putuje prema zgradi. U odgovoru na vaše pitanje, nudimo Vam transparentan sustav upravljanja vašom zgradom uz povoljnu cijenu, koja se plaća sa računa pričuve. Za iznos upravljanja, dobivate sljedeće usluge:

Službu hitnih intervencija od 0-24 sata (naši uposlenici nisu u kooperantskom odnosu, tako jamčimo veću kvalitetu i hitnost).

Stručan uvid na licu mjesta prilikom utvrđivanja kvara, prije početka radova.

Dvaput godišnje izvještavamo suvlasnike o poslovanju zgrade uz dostavu uplatnica za pričuvu.

Najmanje jednom mjesečno kontaktiramo vijeće, a jednom godišnje organiziramo sastanak sa svim suvlasnicima vezano za problematiku održavanja i upravljanja.

Svake godine izrađujemo godišnji plan i program održavanja vaše zgrade.

Za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade biramo najpovoljniju osiguravajuću kuću.

Sigurnost novca u vašoj pričuvi jamči vam poslovna banka u kojoj će biti otvoren.

Za opsežnije radove i odluke koje ne može donijeti vijeće suvlasnika, tražimo pismenu odluku ostalih suvlasnika ( 51% m2 ili 100% m2 ovisno o potrebi ).

Dodatne usluge poslova domara

Knjigovodstvo zgrade, te pravnu pomoć vezanu za upravljanje.

Otklanjamo kvarove hitne naravi i u situacijama kada na računu zgrade nema dovoljno sredstava.

Provođenje natječaja za sve veće radove, u svrhu najboljeg mogućeg odabira.

U zgradama kojima upravljamo, organiziramo rad vijeća suvlasnika, koje predstavlja ostale suvlasnike ( ne oslanjamo se na suradnju s jednim čovjekom-predstavnikom) članovi vijeća imaju iste ovlasti i dužnosti.